Zavarovanje poleg poškodovanja ali uničenja izdelka krije tudi odtujitev in stroške nepooblaščene uporabe, če je naprava odtujena z vlomsko tatvino ali ropom. Kriti so stroški klicev in drugih telekomunikacijskih storitev, ki so nastali v 24 urah po nastanku zavarovalnega primera, do višine 500 € vključno z davkom.

Velja za izdelke skupine 4 (mobilne naprave).

Zavarovanje velja 1 ali 2 leti od nakupa izdelka.

 

Brošura Splošni pogoji Informacije o zavarovalnem produktu Obvestilo o zasebnosti

 

Zavarovalna premija, če je proizvajalčeva garancija:

Zavarovalna premija     Soudeležba ob škodi  

Cena nove stvari

(EUR)

Obdobje 1 leta

(EUR)

Obdobje 2 let

(EUR)

Obdobje 1 leta

(EUR)

Obdobje 2 let

(EUR)

40,00 – 100,00 28,99 36,99 20 30
100,01 – 250,00 36,99 49,99 40 60
250,01 – 500,00 46,99 61,99 60 75
500,01 – 750,00 61,99 81,99 80 90
750,01 – 1.000,00 75,99 99,99 95 105
1.000,01 – 1.500,00 91,99 118,99 100 125
1.500,01 – 2.000,00 109,99 139,99 125 150

 

Hitra in preprosta prijava škodnega primera.

Spletni obrazec

080 555 555 klicni center Zavarovalnice Triglav

Trgovine Big Bang

Kaj morate predložiti ob prijavi škode?

1. Številka potrdila o zavarovalnem kritju.

2. Osnovni podatki: osebni podatki, datum nastanka škode, opis škodnega dogodka, stanje izdelka in kontaktni podatki za prevzem izdelka.

Zavarovani izdelek kot darilo.

Naša zavarovanja so vezana samo na izdelek, kar pomeni, da so prenosljiva.

Kadar želite izdelek podariti kot darilo, je zato treba le priložiti potrdilo o zavarovalnem kritju, s katerim bo lahko novi lastnik izdelka uveljavljal morebitno škodo.