Poletni ČRNI PETEK! Uporabi kodo POLETNIBF. Samo še do PONEDELJKA!

0h
0m
0s
Išči

Subvencije za podjetja

Skladno z javnim pozivom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024 bo Borzenov center za podpore od vključno 8. 7. 2024 od 10:00 zbiral elektronske vloge za dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Predmet javnega poziva

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in priključno moč oddaje v distribucijski sistem se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer za:

  • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije,
  • hranilnik električne energije, ki je prigrajen k novi proizvodni napravi (OVE – elektrika).

Upravičenci

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oz. poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
  • samoupravna lokalna skupnost.

 

Višina naložbene pomoči:

Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW priključne moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.

Tip naprave Najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto Omejitev priključne moči proizvodne naprave velika podjetja Omejitev priključne moči proizvodne naprave za srednja podjetja Omejitev priključne moči proizvodne naprave za mikro in mala podjetja ter skupnosti
A - proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije          
A 1.1. fotonapetostna elektrarna 180 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.2 fotonapetostna elektrarna - prostostoječa 215 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore 350 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
A 1.5. fotonapetostna elektrarna– skupnostna 250 EUR/kWe 1 MW 6 MW 6 MW  
B – hranilnik električne energije 225 EUR/kWh vezano na moč naprave  

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
  • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja. (srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.)
  • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja. (mikro, malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR)

Več o subvenciji Dostop do vloge Navodila za izpolnjevanje vloge


Zahteve Hranilnik:

Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.

Cached: Fri, 12 Jul 2024 10:04:34 GMT