Vse informacije glede politike zasebnosti za Big Bang d.o.o. in Big Bang eTržnica.

 

Politika zasebnosti Big Bang          Politika zasebnosti Big Bang eTržnica

Politika zasebnosti za Big Bang d.o.o.

Pravica do zasebnosti

V sodobnih podjetjih je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju Big Bang, d.o.o., se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja Big Bang, d.o.o.. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

Predstavitev upravljavca 

Big Bang, d.o.o., Ljubljana, Madžarska ulica 012, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Big Bang) z mrežo 18 trgovin ter spletnim centrom na naslovu www.bigbang.si  na slovenskem trgu predstavlja največjega ponudnika avdio-video izdelkov in računalništva s tržnimi deleži, ki segajo od 30 % pa vse do 60 %. Poleg vodilnega položaja na omenjenih trgih pa podjetje sodi tudi med večje ponudnike izdelkov bele tehnike in telekomunikacij.

Big Bang,d.o.o. vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalega, kar je povezano z naročilom in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.
 

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe Big Bang, d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Big Bang, d.o.o. preko elektronskega naslova [email protected]. 

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Big Bang osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodbenih razmerij. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika in v fazi reklamacijskih zahtevkov strank. Big Bang v primeru plačila storitev preko spleta bigbang.si zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletno mesto bigbang.si in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik Big Banga prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov. 

Big Bang svoje stranke in druge posameznike obvešča, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani prek avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov za primer določanja kreditne sposobnosti posameznika, in sicer s pomočjo posebnega matematičnega algoritma. 

Big Bang obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma
 • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Big Banga, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Big Bang na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran bigbang.si (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov Big Bang) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki. 

Big Bang v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnih preferenc, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje), za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. 

Piškotki

Big Bang zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. Big Bang uporablja naslednje piškotke:
 

Obvezni piškotki: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju Big Banga, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo preko klikanja na enostavne povezave.

Analitični piškotki: z njimi Big Bang analizira promet na posamezni spletni strani, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškotek s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih. Točen seznam piškotkov se nahaja na povezavi.

Oglaševalski piškotki: so piškotki partnerskih storitev Sales Manago in Doubleclick.net. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Več glede uporabe piškotkov si lahko preberete na povezavi.

Piškotki družbenih omrežij: Piškotki za družbena omrežja omogočajo deljenje vsebine spletne strani na nekaterih družbenih omrežjih. Vtičniki in orodja tretjih oseb uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani.

Big Bang lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno napravo uporabnika. Big Bang obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Big Bang ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji. 

Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg Big Banga (zaposleni), osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki Big Bangu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center in obdelovalci, ki jih Big Bang angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer montažerji oz. izvajalci Big Bangovih storitev, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, upravljalci prodajnih mest, zunanji tržniki, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, popisovalci števčnih stanj, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki Big Banga pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, torej v državah, ki nimajo sprejetih zakonov za varovanje pravice do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. v Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Bang, d.o.o., Madžarska ulica 012, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov [email protected] lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče
s pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Bang, d.o.o.,
Madžarska ulica 012, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov [email protected]. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Roki hrambe osebnih podatkov

Big Bang bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Big Bang podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.

 


Politika zasebnosti za Big Bang eTržnica

 

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov Big Bang eTržnice

 

Splošno

V tej politiki Big Bang eTržnice uporabnikom spletnega mesta Big Bang eTržnice in končnim kupcem oziroma vsem deležnikom na spletnem tržišču Big Bang eTržnice (v nadaljevanju: uporabniki) zagotavlja vse pravice in informacije v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in ostalimi v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja Big Bang d.o.o.

Določene informacije in podrobnosti, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja so navedeni tudi v splošnih pogojih uporabe Big Bang eTržnice. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev Big Bang eTržnice in izpolnjevanje zakonskih pravic in obveznosti ter pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

 

Zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:  

 • ob registraciji v BIG BANG eTržnico (ime in priimek, naslov, pošta, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov),
 • ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov),
 • ob morebitnih pritožbah, reklamacijah in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini ter o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa),
 • ob podajanju ocen in komentarjev izdelkov,
 • in na podlagi morebitne vaše izrecne privolitve ter izključno za namene za katere ste podali privolitev ob registraciji v BIG BANG eTržnico.

 

Predstavitev upravljavcev osebnih podatkov

Spletno tržnico Big Bang eTržnica upravlja družba Big Bang, d.o.o., Ljubljana, Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Big Bang), preko katere svoje izdelke prodajajo različni trgovci, ki sprejmejo Pogoje poslovanja Big Bang eTržnice za trgovce in tako postanejo tudi sami upravljavci osebnih podatkov svojih kupcev. 

Big Bang vaše osebne podatke kot upravljalec uporablja za potrebe registracije na spletni tržnici Big Bang eTržnica in uporabe ter možnosti nakupa na spletni tržnici Big Bang eTržnica ter skladno z nameni, za katere ste nam mu podali vaše soglasje. Več o namenih obdelave in pravni temeljih za obdelavo si lahko preberete spodaj, v razdelku Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji.

Posamezni trgovec vaše osebne podatke kot upravljalec uporablja za potrebe sprejema, obdelave in izpolnitve vašega naročila (pošiljanje dokumentacije, računov, vse v zvezi z naročilom, dostavo, reklamacijskih zahtevkov) ter ostalega, kar je povezano z naročilom in izvedbo nakupa ter skladno z nameni, za katere ste mu podali vaše soglasje. Poslovanje posameznega trgovca in vse v zvezi z varovanjem osebnih podatkov na strani posameznega trgovca je opredeljeno v trgovčevih pogojih poslovanja, s katerimi se seznanite.

Vaši osebni podatki, zbrani za izpolnitev vaših naročil, oddanih na Big Bang eTržnica skupaj obdelujeta podjetje Big Bang, d.o.o., podjetje, ki upravlja platformo, in posamezni trgovec, pri katerem oddate naročilo.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov in drugim upravljalcem (trgovcem). Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Big Bang eTržnica trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v svojem računu. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko Big Bang eTržnice v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe Big Bang, d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljalec Big Bang eTržnice  ravnal v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Big Bang, d.o.o. preko elektronskega naslova [email protected]

V primeru, da se prejeta vprašanja glede varstva osebnih podatkov ali vprašanja v zvezi z načinom obdelave nanašajo na posameznega trgovca, bo družba Big Bang d.o.o. navedena vprašanja posredovala do posameznega trgovca, ki vam bo odgovoril v najkrajšem možnem času.


Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

Big Bang eTržnica osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodbenih razmerij. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika in v fazi reklamacijskih zahtevkov strank.

Big Bang eTržnica obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi nekaterih zakonskih pravnih temeljev kot so mednarodne pogodbe, predpisi EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Big Bang eTržnica, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Big Bang eTržnica na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran bigbang.si (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za namene izvajanja naročanj in izvedbe nakupa na Big Bang eTržnica ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov Big Bang eTržnica) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki. 

Big Bang eTržnica v določenih primerih zaproša uporabnike spletne tržnicer in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnih preferenc, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje), za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. 

Spodaj vam predstavljamo namene obdelave osebnih podatkov in pravno podlago za takšen namen obdelave:

NAMEN OBDELAVE

PRAVNA PODLAGA

Dostop in brskanje po spletni tržnici Big Bang eTržnica

pogodbena obdelava na podlagi splošnih pogojev uporabe spletne tržnice Big Bang eTržnica

Upravljanje vaših naročil, oddanih prek platforme (povezava s prodajalci, dostavo, podporo strankam, poprodajne storitve itd.)

pogodbena obdelava na podlagi splošnih pogojev uporabe spletne tržnice Big Bang eTržnica

Plačilo (en ali več obrokov)

pogodbena obdelava na podlagi splošnih pogojev uporabe spletne tržnice Big Bang eTržnica

Odkrivanje, preprečevanje in boj proti goljufivim in nezakonitim dejavnostim na spletni tržnici Big Bang eTržnica

zakonit interes Big Bang eTržnica

Spremljanje interakcij med uporabnikom in trgovci ali strokovnjaki po e-pošti, klepetu ali telefonu, z namenom, da izboljšamo naše storitve,

usposabljanje naših ekip in upravljanje strank in z namenom krepitve potencialnih odnosov z našimi strankami

zakonit interes in pogodbena obdelava na podlagi splošnih pogojev uporabe spletne tržnice Big Bang eTržnica

Upravljanje odnosov s strankami preko družbenih omrežij

zakonit interes Big Bang eTržnica

Analiziranje vašega brskanja po spletni tržnici Big Bang eTržnica izključno za izboljšanje naših storitev

zakonit interes Big Bang eTržnica

Izvajanje statističnih študij o uporabi in storitvah spletne tržnice Big Bang eTržnica

zakonit interes Big Bang eTržnica

Zbiranje in upravljanje mnenj o izdelkih, storitvah in uspešnost storitve za stranke

zakonit interes Big Bang eTržnica in pogodbena obdelava na podlagi splošnih pogojev uporabe spletne tržnice Big Bang eTržnica

Izvajanje anket in vprašalnikov z namenom izboljšanja delovanja in storitev spletne tržnice Big Bang eTržnica

privolitev uporabnika

Prilagojeno oglaševanje na podlagi vašega brskanja, vašega profila in informacij, ki ste nam jih posredovali

privolitev uporabnika

Prikazovanje vsebinsko prilagojene platforme glede na vaše brskanje, vaš profil, informacije, ki ste jih nam jih posredovali

privolitev uporabnika

Upravljanje zahtevkov glede pravice do dostopa, popravka in ugovora

zakonska podlaga

.

Piškotki

Big Bang eTržnica zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Več glede uporabe piškotkov si lahko preberete na povezavi.

 

Big Bang eTržnica uporablja naslednje piškotke:

 • Obvezni piškotki: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju Big Bang eTržnica, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo preko klikanja na enostavne povezave.
 • Analitični piškotki: z njimi Big Bang eTržnica analizira promet na posamezni spletni strani, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškotek s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.
 • Oglaševalski piškotki: so piškotki partnerskih storitev Sales Manago in Doubleclick.net. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. 
 • Piškotki družbenih omrežij: Piškotki za družbena omrežja omogočajo deljenje vsebine spletne strani na nekaterih družbenih omrežjih. Vtičniki in orodja tretjih oseb uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani.

 

Big Bang eTržnica lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno napravo uporabnika. Big Bang eTržnica obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Big Bang ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji. 

 

Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg zaposlenih pri upravljalcu Big Bang eTržnica, osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljalcu Big Bang eTržnica nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center in obdelovalci, ki jih Big Bang eTržnica angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer izvajalci/uredniki Big Bang eTržnica platforme, zavarovalnice, banke trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki Big Bang eTržnica pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov morajo, in so tudi pogodbeno k temu zavezani, skrbeti za varstvo osebnih podatkov posameznikov na enak način in z enako stopnjo varnosti kot upravljalec.

Osebnih podatkov posameznikov ne prenašamo v tretje države. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

 

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Bang, d.o.o., Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov [email protected] lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Big Bang, d.o.o., Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov [email protected]. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Big Bang bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Big Bang eTržnica podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.