Išči
3 Bricks
3 Bricks d.o.o., Puhova ulica 17a, 2250, Ptuj, Slovenija, Matična št.: 6135188000, Davčna št.: SI - 97512621
Odpremlja iz države: Slovenija
O prodajalcu
3 Bricks - specializirana spletna trgovina z Lego izdelki
Vračila in reklamacije
Ime podetja3BRICKS d.o.o.
Povratni naslovPuhova ulica 17/a, 2250 Ptuj, Slovenija
Telefonska številka38627482841
Kurirske službePošta Slovenije
Stroške vračila pri odstopu od pogodbe krijeKupec

PRAVICA O ODSTOPU OD POGODBE

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrnete v rokih skladnih s 43. Členom Zakona o varstvu potrošnika. Rok za obvestilo o odstopu od pogodbe je tako 14 dni od prejema blaga. Vračilo samega izdelka pa nato pričakujemo najkasneje v 14 dneh od podanega obvestila o odstopu od pogodbe. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi vsak neprevzet ali zavrnjen paket, ki vam ga odpošljemo na naslov naveden v naročilu. Kupljeno blago morate vrniti škodovano, v nespremenjeni količini brez sledov uporabe ter z vso pripadajočo dokumentacijo, vključno z originalnim računom ter originalno embalažo, ki ne sme biti poškodovana. Kupec blaga do odstopa od pogodbe ne sme neovirano uporabljati. Kupec sme samo opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za dejansko uporabo artiklov, kar pomeni, da bo kupec odgovarjal za zmanjšano vrednost vrnjenega artikla. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prodajalec si v primeru navedenem v zgornji točki pridružuje pravico, da za take izdelke ugotovi znižano vrednost izdelka ter kupcu pri vračilu kupnine upošteva znižano vrednost izdelka ali sam izdelek vrne kupcu. Vse morebitne stroške vračila ali odstopa od pogodbe krije kupec.

Kupec je dolžan blago za vračilo poslati po pošti na naslov: 3BRICKS, Puhova ulica 17/a, 2250 Ptuj

 

Kupec za informacije o izdelku, naročilu ali vračilu lahko piše na [email protected] ali pokliče 01 362 60 00

 

GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju predpisov in navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki in teritorialna območje veljavnosti garancije so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

STVARNE NAPAKA

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

  • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • če artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
  • če je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.


Kontakt za prijavo stvarne napake je: [email protected]


Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačan znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Varstvo podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOVObvezujemo se, da bodo od vas prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja 3Bricks. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi s tega področja (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov idr.). Vaši osebni podatki so pri nas ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb.

Obveščamo vas, da:

  • vaši osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot za namen zaradi katerega so bili zbrani; se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (soglasja) in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve ne boste preklicali (umaknili). Ostale pridobljene osebne podatke pa bomo hranili do poteka zakonskega roka hrambe;
  • imate po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslov Puhova ulica 17/a 2250 Ptuj, ali na elektronski naslov [email protected]; lahko pri družbi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktirate preko e-naslova [email protected]; lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
  • lahko osebne podatke obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov; osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago.
Cached: Thu, 20 Jun 2024 21:41:33 GMT