Išči
Big BangProdajalciISERVER d.o.o.
ISERVER d.o.o.
iSERVER d.o.o., Stanetova ulica 7, 3000, Celje, Slovenija, Matična št.: 3700232000, Davčna št.: SI96921595
Odpremlja iz države: Slovenija
O prodajalcu
Urbanspot.si ponuja bogato izbiro premium ovitkov za telefone, zaščitnih stekel, pametnih naprav, telefonov in ostalih dodatkov.
Vračila in reklamacije
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico (iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov), da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago. V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vrnjeno blago pošljite na naš naslov: iSERVER d.o.o., Stanetova ulica 7, 3000 Celje Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti [email protected], osebno prinesite v trgovino ali pa se obrnite na prodajalca. Potrošnik mora blago, s katerim iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, prodajalcu vrniti v 14 dneh po oddanem sporočilu o prekinitvi pogodbe. Opozarjamo, da mora biti blago za povračilo celotne kupnine, nepoškodovano. Potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati v času do odstopa od pogodbe. Ne gre namreč za nakup na preizkušnjo: nakup na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot jih ima ta pri nakupu v navadni trgovini. Potrošnik sme tako opraviti zgolj ogled in preizkus prejetega blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah (npr. pomeri oblačilo). Vsakršno "preizkušanje" in drugo rabo, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa. Potrošnik lahko napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku. Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija (seznam teh izdelkov določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje) in za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Po preteku tega roka se popravilo blaga opravlja le proti plačilu. šele če popravilo ni mogoče ali ga podjetje ne izvrši v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov, brezhiben izdelek. Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku v 14 dneh z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Zgodi se, da potrošnik odda naročilo preko spleta, prodajalec ga potrdi, kasneje pa sporoči, da naročenega blaga nima na zalogi; blago je bilo že plačano. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti v roku 14 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki dogovorita drugače. Če blago ni na razpolago in prodajalec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. Denar je potrebno vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.
Varstvo podatkov
1 . Varovanje osebnih podatkov Podjetje iSERVER d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne trgovini Urbanspot.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za določen čas 5 let oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva. iSERVER d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Dostavni službi GLS Slovenia bomo tako zaupali ime in priimek uporabnika, naslov za dostavo, telefonsko številko ter e-mail naslov. Vedno imate pravico do brezplačnih informacij, kjer lahko preverite pravilnost vaših shranjenih podatkov. Če želite, se lahko obrnete na [email protected] in nam pošljete vašo zahtevo po e-pošti ali navadni pošti. Po posredovanju informacij bodo vsi popravki, zaprtja ali izbrisi - v kolikor so v skladu z zakonom - izvedeni. Ta izjava o zasebnosti definira kako podjetje iSERVER d.o.o. uporablja in ščiti informacije, ki jih dajete ob uporabi te spletne strani. Podjetje iSERVER d.o.o. se zavezuje k varovanju vaše zasebnosti. V kolikor vas prosimo za kakršnekoli informacije na podlagi katerih se vas lahko identificira tekom uporabe te strani, vam zagotavljamo, da bodo le te uporabljene v skladu s to izjavo o zasebnosti. Podjetje iSERVER d.o.o. lahko občasno spremeni vsebinsko nadgradnjo te strani. v Pravilnik o zasebnosti (skupaj z našimi pogoji poslovanja), ki je zapisan v nadaljevanju, določa pogoje, pod katerimi iSERVER d.o.o. uporablja in ščiti vse osebne podatke in druge, s tem povezane informacije, ki jih posredujete pri uporabi spletne trgovine Urbanspot.si. Podjetje mora zaščititi vašo zasebnost, vključno z osebnimi podatki, in se zavezuje, da bo spoštoval to obveznost. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo te spletne strani po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Za kaj se uporabljajo vaši podani osebni podatki? Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter, če nam podate svoje soglasje tudi informacije o naših promocijah glede novih izdelkov ter posebnih ponudb, ki vam jih kot obvestila pošiljamo preko elektronske pošte in telefonske številke vse, dokler ne pošljete zahteve za odjavo. Podjetje bo zbrane podatke o obiskovalcih (uporabnikih) uporabljalo samo za naslednje namene: Za pošiljanje predračunov in računov v primeru prejetega naročila na izdelke ali storitve, ki se tržijo preko spletne strani. Za vodenje evidenc o strankah. Za realizacijo oz. dostavo zahtevanih izdelkov ali storitev. Za obveščanje o novostih v ponudbi podjetja in spletne strani www.Urbanspot.si Za pošiljanje e-novic (v kolikor se je oseba prijavila na prejemanje naših e-novic) - več spodaj v področju 'uporaba vašega email naslova' Za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v zvezi z uporabniki spletne strani in sicer zato, da se izboljša ponudba izdelkov in storitev na spletni strani (z uporabo analitičnih orodij) Za občasno pošiljanje kratkih tekstovnih sporočil z namenom obveščanja o aktivnostih na www.Urbanspot.si v kolikor stranka to privoli Uporaba vašega email naslova: 1. Zgoraj navedene podatke bo administrator obdelal za namene trženja in sicer za pošiljanje e-novic osebi, ki je dala soglasje. To soglasje je podano za določen čas 5 let. Oseba, ki izda to privolitev, potrjuje, da bo skrbnik obdelal zgornje osebne podatke v času trajanja privolitve. 2. Osebne podatke bo obdeloval le upravitelj ali oseba, s katero ima skrbnik pravilno izvedeno pogodbo o obdelavi. 3. Soglasje je mogoče kadarkoli preklicati na način, da nam preko elektronske pošte na e-mail naslov [email protected] pošljete odjavo od prejemanja e-novic ali pa nam le to pisno posredujete na naslov iSERVER d.o.o., Stanetova 4, 3000 Celje, Slovenija. 4. Skrbnik vas opozarja, da imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice: Izključitev odgovornosti Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.
Druge informacije
S spletno trgovino www.urbanspot.si upravlja podjetje ISERVER d.o.o. Podatki podjetja so sledeči: Polno ime: ISERVER informacijske storitve d.o.o. Kratko ime: ISERVER d.o.o. Naslov: Stanetova ulica 7, 3000 Celje Transakcijski račun: SI56 6100 0001 4472 941 (Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana) Matična številka: 3700232000 Davčna številka: SI 96921595 Osnovni kapital: 7.500,00 EUR E-pošta: [email protected] Telefon: +386 (0)3 492 68 80 Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije na dan 26.02.2010. Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.urbanspot.si (v nadaljevanju: urbanspot.si ali ISERVER d.o.o.) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter ostalo predpisano zakonodajo za prodajo preko interneta in takšen način poslovanja. Pogoji obravnavajo delovanje urbanspot.si ter poslovni odnos med ISERVER d.o.o., registriranimi uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki) in kupci blaga ali storitev (v nadaljevanju: kupci). Ponudba na spletni trgovini urbanspot.si se lahko v določenih primerih zaradi narave poslovanja dnevno spreminjajo. Vse cene so končne, razen če je izrecno napisano drugače. Podjetje ISERVER d.o.o. je davčni zavezanec, vse cene imajo obračunan tudi DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Akcije Popusti se med seboj ne seštevajo, v kolikor v pogojih akcije ni navedeno drugače. Pri vsakem nakupu je možno uporabiti eno promocijsko kodo. Pri nakupu artiklov v akciji ne velja brezplačna poštnina – v kolikor ni določeno drugače. V sklopu akcij se darila ne dodajajo. Ravno tako na artikle, ki so že znižani, ni mogoče uveljavljati promocijske kode za dodatno znižanje cene artiklov ali končne cene v košarici. Akcija ne velja na darilne bone, pohištvo, izdelke, ki so že v akciji in izdelke znamk Bugaboo ter Žirafa Sophie. Slikovni material in grafika Fotografije, slike ali posnetki, objavljeni v okviru ponudb, so last iSERVER d.o.o. ali njenih dobaviteljev, poslovnih partnerjev ali pa so le zgolj simbolični in ne zagotavljajo natančnih lastnosti izdelka ali storitve ter lahko prikazujejo simbolično ali dejansko storitev, ponudbo, podjetje ali blago oziroma prodajno akcijo. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Mnenje o izdelku Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih ISERVER d.o.o. nastopa kot podjetje, ki ponuja blago ali storitve preko interneta in v fizični trgovini (naslov trgovine: Stanetova ulica 7, 3000 Celje).
 Kupec znesek plača podjetju ISERVER d.o.o., skupaj z blagom ali storitvijo pa prejme tudi račun. Podjetje posluje na območju Republike Slovenije. Izdelke pošiljamo na območje Republike Slovenije. Paket vsebuje tudi natisnjen račun, ki ga sicer stranka prejme tudi na vpisani elektronski naslov v postopku naročila. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Cached: Wed, 17 Jul 2024 22:48:30 GMT