VIKEND AKCIJA! več kot 200 popustov do 25% ceneje s kodo: VIKEND

Izbirnik
Išči
Podpora

Pomoč in naročila

01 362 60 00

[email protected]

pon.–pet.: 9.00–17.00

Reklamacije

01 309 38 18

pon.–pet.: 9.00–17.00

Primerjaj 0
Košarica 0
Prodajalec: Big Bang
Top izdelki
Top izdelki
Top izdelki
Top izdelki
Top izdelki
XIAOMI BB > Električni skiro XIAOMI Mi Pro 2 električni skiro 679232 499,99 € action
-16 %
Prihranek 100,00 €
499,99 €
599,99 €
BLAUPUNKT BB > Električni skiro BLAUPUNKT ERL814 električni skiro 678772 659,99 € action
-17 %
Prihranek 140,00 €
659,99 €
799,99 €
Top izdelki
Top izdelki
Top izdelki
DELL BB > Monitorji DELL S2722QC monitor 698905 299,99 €
-18 %
Prihranek 70,00 €
F
299,99 €
369,99 €
Top izdelki
Top izdelki
Avto kamere in dodatki
Avto kamere Avto kamere
Big Bang Prodajalci Big Bang
Big Bang
Big Bang
Big Bang, d.o.o., Madžarska ulica 012, 1000 Ljubljana, Matična št.: 5464943, Davčna št.: SI-18224326
O prodajalcu

Podjetje Big Bang, d.o.o., z mrežo 16 trgovin ter spletnim centrom na naslovu www.bigbang.si na slovenskem trgu predstavlja največjega ponudnika avdio-video izdelkov in računalništva s tržnimi deleži, ki segajo od 30 % pa vse do 60 %. Poleg vodilnega položaja na omenjenih trgih pa podjetje sodi tudi med večje ponudnike izdelkov bele tehnike in telekomunikacij. 

Z najboljšo uporabniško izkušnjo pomagamo vsem uživati v UAU tehnologiji. 

Kupce bomo navduševali z najboljšo uporabniško izkušnjo ter jim pomagali pri izbiri in uporabi izdelkov potrošniške elektronike za sodoben življenjski slog. Na trg bomo prinašali novosti in soustvarjali trende. Pri tem bomo stremeli k trajnostnemu razvoju, podprtem z digitalizacijo. 

Vse pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov spletne trgovine prodajalca Big Bang, d.o.o. pri uporabi spletne trgovine bigbang.si, naročanju, nakupu in prodaji blaga in storitev, ki so na voljo v spletni trgovini, ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom spletne trgovine so definirani v Splošnih pogojih spletnega centra bigbang.si, do katerih lahko dostopate na povezavi>>

Spodaj smo izpostavili le tiste najbolj pomembne za uporabnike.  

Vračila in reklamacije

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE 

Potrošnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema blaga oz. digitalne vsebine odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.  

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti na naslov Big Bang, Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana (Hala 11) ali po elektronski pošti na naslov [email protected]). Potrošnik si lahko s spletne strani prenese obrazec za odstop od pogodbe in ga v roku pošlje ponudniku, ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta. 

Če je potrošnik blago ali digitalno vsebino, ki je dobavljena na materialnem nosilcu že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. 

Potrošnik nosi strošek vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek. Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja prodajalec. 

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec potrošniku vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave potrošnika. Prejeta plačila vrnemo potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik. V kolikor se z namenom hitrejše povrnitve kupnine strinjate z nakazilom na vaš TRR (brez dodatnih stroškov), to, prosimo, označite na obrazcu ali izjavi, s katerim podate odstopno izjavo. Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je potrošnik izdelek poslal prodajalcu. 

Vrnjeni znesek zajema tudi stroške standardne dostave, ki so bili plačani ob nakupu blaga. V primeru, da je bila izbrana nadstandardna dostava, je prodajalec potrošniku ni dolžan vrniti. 

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. 

Pred vračilom izdelka, kupljenega v spletnem centru bigbang.si, nas lahko obvestite na [email protected].  

Blago lahko vrnete na dva načina: 

Kupljeni izdelek pošljete z računom in vso pripadajočo dokumentacijo na naslov trgovine, ki vam je izdelek poslala oziroma prodala, 

s kupljenim izdelkom se na lastne stroške osebno oglasite v katerikoli trgovini Big Bang po Sloveniji in tam opravite vračilo kupljenega izdelka skupaj s pripadajočo dokumentacijo. 

 

GARANCIJA 

Garancija velja na območju Republike Slovenije. 

Garancija je vsaka obveznost, ki jo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem. 

Garancija garanta pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in s tem povezanih oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem. 

Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. 

Garancijski rok začne teči z dnem dobave izdelka potrošniku. 

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. 

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. 

 

NESKLADNOST BLAGA 

Blago ni skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar (subjektivne zahteve): 

ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi, 

ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal, 

ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, 

ni posodoljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi. 

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, ko (objektivne zahteve): 

ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor, 

ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,  

ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: 

za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,  

je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali   

javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga. 

 

Obvestilo prodajalcu – notifikacija 

Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v trgovino, kjer je bilo blago kupljeno ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Prav tako lahko potrošnik pošlje obvestilo o neskladnosti preko elektronskega naslova: [email protected].  

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda oz. da ga pregleda pooblaščeni servis. 

Obrazec za uveljavljanje neskladnosti lahko prenesete na povezavi>>

Jamčevalni zahtevki 

V primeru pravilne notifikacije prodajalca o neskladnosti, je potrošnik, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen, da: 

1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga oz. digitalne vsebine ali digitalne storitve; 

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če: 

- je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali 

- izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin. 

2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe oz. pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve in zahteva vračilo plačanega zneska. Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov: 

- prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena; 

- neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost; 

- narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali 

- prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika. 

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.  

Bolj podrobno v zvezi z vračili blaga in reklamacijskimi zahtevki najdete v Splošnih pogojih spletnega centra bigbang.si.  

Varstvo podatkov

Obvezujemo se, da bodo od vas prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Big Bang, d.o.o.  in morebitnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi s tega področja (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov idr.). Vaši osebni podatki so pri nas ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v podjetju Big Bang, d.o.o. lahko pridobite v zavihku »Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov«, dostopno na povezavi>>.  

Obveščamo vas, da: 

bodo vaši osebni podatki obdelovani skladno s predpisi in za namen, za katerega so bili zbrani; 

se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (soglasja) in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve ne boste preklicali (umaknili). Ostale pridobljene osebne podatke pa bomo hranili do poteka zakonskega roka hrambe; 

imate po zakonu pravico od družbe Big Bang, d.o.o. zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslov Big Bang, d.o.o., Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov [email protected]; o odločitvi družbe na ugovor posameznika mora družba posameznika seznaniti z odločitvijo in mora vsebovati razloge in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo; 

lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi; 

lahko pri družbi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktirate preko e-naslova [email protected]

lahko osebne podatke obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov; 

osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago; 

v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi izrecnih privolitev izvajamo pri družbi tudi avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in sicer zaradi analize preferenc posameznikov in prilagajanja ponudbe družbe tem preferencam ter za njegovim preferencam prilagojeno informiranje o produktih, storitvah, novostih in drugih pomembnih obvestilih. 

Bodi prvi! Prijavi se na e-novice in prvi prejmi najnovejše popuste.
Zagotavljamo ti 100 % zasebnost.
Ker želimo, da bo naša komunikacija z vami zakonita in vredna zaupanja, vas prosimo za soglasje za naslednje možnosti obdelave osebnih podatkov.

Podrobnosti si lahko ogledaš na povezavi.


Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost